::  Regulamin  ::

serwisu
www.autogielda.biz.pl

 1. Witryna www.autogielda.biz.pl jest serwisem internetowych ogłoszeń motoryzacyjnych.
 2. Ogłoszenia dodawać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie ogłoszeń motoryzacyjnych.
 4. Akceptowane są tylko ogłoszenia dotyczące sprzedaży (oferty kupna będą natychmiast usuwane).
 5. Pojedyncze ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego pojazdu - ogłoszenia będące reklamą oferty np. autokomisu będą natychmiast kasowane.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniu reklamy innych stron znajdujących się w Internecie (ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane)
 7. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści obraźliwej dla osób trzecich, z podtekstem erotycznym czy też materiałów pornograficznych.
 8. Zabrania się używania w treści ogłoszenia wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub niecenzuralne.
 9. Zabrania się ogłaszania towarów, których pochodzenie jest nie jasne lub pochodzą z przestępstwa.
 10. Serwis www.autogielda.biz.pl umożliwia jedynie zamieszczenie ogłoszenia i nie uczestniczy w transakcji, nie jest w stanie kontrolować wiarygodności i tego czy zaangażowane strony działają w dobrej wierze.
 11. Serwis www.autogielda.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz za błędy w ogłoszeniach i treści niezgodne z prawdą.
 12. Użytkownik dokonuje zakupu na własne ryzyko.
 13. Użytkownik, który sprzedaje, kupuje lub ogląda ogłoszenia za pośrednictwem serwisu www.autogielda.biz.pl akceptuje to, że właściciel serwisu www.autogielda.biz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji transakcji.
 14. Wszelkie spory powstałe w wyniku transakcji lub próby jej dokonania rozwiązują między sobą użytkownicy - serwis www.autogielda.biz.pl nie bierze w nich udziału.
 15. Do sprzedaży mogą być oferowane jedynie przedmioty, do których użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony do ich sprzedaży.
 16. Serwis autogielda.biz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenie, gdy jeden z punktów regulaminu został złamany.
 17. Serwis autogielda.biz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenie bez podania powodu.
 18. Serwis autogielda.biz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
 19. Dane kontaktowe użytkowników serwisu ogłoszeniowego www.autogielda.biz.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane tzn. do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub podjęcia negocjacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja są zabronione.
 20. Dane kontaktowe użytkowników serwisu ogłoszeniowego www.autogielda.biz.pl są utrzymywane w bazie ogłoszeń tylko przez okres wyświetlania ogłoszenia a następnie są kasowane.
 21. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dz. u. nr 133 poz. 883) przez serwis www.autogielda.biz.pl.
 22. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych lub ich usunięcia z bazy serwisu www.autogielda.biz.pl w dowolnej chwili.
 23. Serwis www.autogielda.biz.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania e-mail'i potwierdzających do osób ogłaszających się na stronach serwisu.
 24. Korzystanie z usług serwisu www.autogielda.biz.pl jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.